Utleie skihytte

Skihytta ved Tolstadåsen skianlegg er unikt ved at den er bygd på dugnadsarbeid og tilskudd fra tippemidler. Skihytta har sitteplasser til ca. 60 personer, innehar moderne kjøkken og det er tilrettelagt med toalett også for handikappede. Ved hvert skirenn blir skihytta benyttet til kafèdrift, som drives på dugnad. I tillegg blir skihytta benyttet til private arrangement

Gjeldende priser for leie av skihytta er kr 500,- per døgn.
Leie bes innbetalt på bankkontonr.: 2095.54.22156

For leie av skihytte, vennligst ta kontakt med Arne Sagdalen, mobil 99623015