Skisamarbeid Norddalen

Norddalssamarbeidet inviterer til ein ny haust/vinter med inspirerande og utviklande økter. Dette er eit tilbod for alle som er aktive på langrenn i idrettsklubbar i Norddalen, og som ønskjer å satse på langrenn/skiskyting. Vi kan tilby dyktige trenerar og eit større miljø enn kva den enkelte klubb har. Skiløparar fødd i 2009 eller tidlegare får tilbod om å være med i treningsgruppa «Norddalen- langrenn», som er eit spissa tilbod med innleigde trenarar. Treningsavgifta/eigenandelen er kr. 1000,- . Det blir gitt syskenrabatt på kr 250,- . Det vil seie at sysken nr to betaler 750, sysken nr tre betaler 500.

Du finn aktivitetsplanen her.