Medlemskontingent

Sel IL bruker systemet KlubbAdmin til fakturering, dette er tilknyttet Min Idrett. Faktura sendes på e-post til medlemmet/foresatte og kan betales med KID gjennom nettbanken, eller direkte med kort gjennom Min Idrett. De vi ikke har registrert e-postadresser på sender vi ut papirfaktura til. Dette er både arbeids- og kostnadskrevende, og lite miljøvennlig. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer å oppdatere kontaktinformasjon gjennom Min Idrett eller ved å ta kontakt med oss. Les mer om Min Idrett her.

Familiemedlemskap, dvs beløp for hele familien: 400,-
Enkeltmedlemskap: 200,-
Støttemedlem: 100,-

NB! Alle må betale kontingent til idrettslaget for å kunne delta i aktiviteter i regi av Sel IL.

Vaktlister 2020.