Bli med da vel!

Sel Ski og de yngste som er med på ski savner mamma, pappa og flere voksne som vil delta på karusellrenn på Tolstadåsen. Vi vil rette søkelyset på å få rekruttert enda flere av dere slik at vi både får flere deltakere og et bredere spenn på deltakerlisten. Terskelen for å bli med på dette skal være lav, så derfor har vi satt opp noen punkt på hva vi tenker:

- Det blir en trimklasse for menn og en for damer
- Ønsker man ikke at tid og rangering blir publisert, så kommer det kun opp på listen at man har fullført.
- Hver enkelt bestemmer selv hvor langt man vil gå.
- Man melder seg på i seniorklassen, vi legger inn manuelt hvem som ikke ønsker at tid blir publisert.
- Start for trimklassen blir fra kl. 18.00.
- Alle blir premiert.

"Aktive voksne gir aktive barn"